Reizigersadvisering en -vaccinaties

Malaria

Malaria is een infectieziekte met een ernstig, soms dodelijk verloop. De ernstigste vorm is malaria tropica. De ziekte wordt overgedragen door de steek van een mug. De muggen zijn actief vanaf het verdwijnen van het daglicht. Om de kans op malaria te verkleinen is het verstandig na zonsondergang bedekkende kleding te dragen. Een muskietennet al of niet geimpregneerd met mugwerende middelen geeft extra bescherming. Verder is deet als muggenwerend middel aan te bevelen. De eerste verschijnselen van malaria lijken op die van griep: spierpijn, koorts en hoofdpijn. Kort na het begin van de ziekte wordt de koorts erger met koude rillingen, diarree en braken. De diagnose kan met een eenvoudig bloedonderzoek worden gesteld. Behandeling dient onverwijld plaats te vinden om een desastreus verloop te voorkomen. Beter is het om malaria te voorkomen. Een vaccin is in voorbereiding, maar nog niet voorhanden. Wel zijn er verschillende medicijnen om malaria te voorkomen. Welke voor u nodig zijn, wordt bepaald door reisdoel en omstandigheden. Daarnaast spelen persoonlijke omstandigheden zoals psychische gesteldheid en zwangerschap of -wens een rol bij de keuze.
Lareb MSD TravelSafe Travel Alert