Reizigersadvisering en -vaccinaties
15 mei landelijke Hepatitis Dag
Travel Doctor

15 mei landelijke Hepatitis Dag

15-05-2012
Wereldwijd gezondheidsprobleem

Hepatitis B en hepatitis C zijn een wereldwijd gezondheidsprobleem. Hepatitis B is de meest voorkomende chronische infectieziekte in de wereld. Wereldwijd zijn ongeveer 400 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met het hepatitis B-virus en 170 miljoen mensen met het hepatitis C-virus. Zowel hepatitis-B als hepatitis-C kan leiden tot levenslange infectie, levercirrose en leverkanker.

Ook in Nederland zijn hepatitis-B en hepatitis-C een belangrijk gezondheidsprobleem. In Nederland hebben naar schatting 60.000 mensen chronisch hepatitis-B en 60.000 mensen chronisch hepatitis-C. Vroege opsporing van mensen met chronische hepatitis is essentieel om transmissie te voorkomen en om geïnfecteerde personen tijdig adequate behandeling te geven.

Besmetting voorkomen

U kunt zich niet laten inenten tegen hepatitis C. U kunt besmetting dus alleen voorkomen door niet met bloed van anderen in contact te komen. Tegen hepatitis B kunt u daarentegen wel gevaccineerd worden. U kunt hiervoor een afspraak maken met Travel Doctor.
Lareb MSD TravelSafe Travel Alert