Reizigersadvisering en -vaccinaties
Travel Doctor

Aantal doden door malaria is gedaald

03-01-2012
Volgens de WHO (World Health Organization) zijn er in 2010 circa 655.000 mensen overleden aan de gevolgen van malaria.Vergeleken met 2009 is dat een daling van 36.000. Het totaal aantal malariagevallen werd geschat op 216 miljoen, verspreid over 106 endemische landen. Ruim 80% van alle malariagevallen en ruim 90% van alle malariadoden was afkomstig uit Afrika.

Sinds 2000 is het aantal malariadoden wereldwijd gedaald met 25%. In Afrika zelfs met 33%. Daarmee is de beoogde doelstelling (een daling van 50% in tien jaar) echter niet gehaald. Het tekort aan financiële middelen en de toegenomen resistentie tegen malariamedicatie en insecticiden staan efficiënte bestrijding voorlopig nog in de weg. Wereldwijde uitroeiing van de ziekte blijft nog even een toekomstdroom.


Lareb MSD TravelSafe Travel Alert