Reizigersadvisering en -vaccinaties
Travel Doctor

Jaargang 3, juli 2012

Samen sta je sterker (13-11-2012)

Travel Doctor heeft kwaliteit en service hoog in het vaandel staan en werkt samen met diverse partners om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Enkele partners worden daarom hier verder uitgelicht.

Lareb & Travel Doctor werken samen aan een nog veiliger gebruik van vaccins (13-11-2012)
Reisvaccins en malariaprofylaxe kunnen soms bijwerkingen veroorzaken ook al worden ze zeer goed onderzocht voordat ze gebruikt worden. Deze bijwerkingen zijn meestal niet van ernstige aard. Door bijwerkingen echter zo spoedig mogelijk te melden, wordt er bijge-dragen aan een nog veiliger gebruik van vaccins.

Daarom hebben Travel Doctor en Lareb de handen ineen geslagen en gezamenlijk een kaartje ontwikkeld dat in alle vaccinatie-paspoorten van Travel Doctor wordt gestoken. Zodoende worden alle cliënten van Travel Doctor voorgelicht en geadviseerd om eventuele bijwerkingen te melden.

Travel Doctor stelt alles in het werk om de kwaliteit en veiligheid van haar cliënten te waarborgen. Alle artsen en verpleegkundigen hebben specifieke opleidingen op het gebied van reizigersadvisering en –vaccinaties en worden jaarlijks nageschoold. Er wordt gewerkt volgens de laatste richtlijnen van het LCR (=Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering).

Liliane Fonds & Travel Doctor voor kinderen met een handicap (13-11-2012)
Verre landen, andere culturen, maar ook andere reisomstandigheden die extra voorzorgsmaatregelen vergen op het gebied van gezondheid. Dit zijn overeenkomsten waardoor het Liliane Fonds en Travel Doctor een samenwerkingsverband zijn aangegaan.

Travel Doctor wil door de samenwerking met het Liliane Fonds ook aandacht vragen voor de andere zijde van de verre en vaak exotische bestemmingen. Vaak betreft het landen waar ook het Liliane Fonds actief. Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap die vaak aan het oog onttrokken worden voor de reizigers naar deze landen. Daarnaast is het Liliane Fonds erbij gebaat haar medewerkers en vrijwilligers voorzien van de juiste vaccinaties en voorzorgsmaatregelen naar deze projecten te laten reizen.

Gezond op reis, gezond weer terug!

-------------------------------------------------------------------------------------

Het Liliane Fonds zorgt voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat voor kinderen en jongeren met een handicap in ongeveer 30 ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Meer informatie over de projecten en donaties: www.lilianefonds.nl.
Lareb MSD TravelSafe Travel Alert